piątek Lis 17


Tom Clancy's Splinter Cell ConvictionHD

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Gry
 

 
Na iPhone'ow? wersj? "Splinter Cell" czeka?em z niecierpliwo?ci?. Mobiln? sag? o przygodach wspominam zawsze rado?nie, bowiem wszystkie cz??ci posiada?y niezaprzeczalny urok. Jednak?e w dniu premiery okaza?o si?, ?e "Conviction" to nie specjalnie przygotowana gra pod urz?dzenia z systemem Android, ale konwersja z "du?ych" konsol. Tym samym jedno by?o pewne: elementy stealth b?d? tylko dodatkiem do konkretnej gry akcji. Fabu?a zdecydowanie odstaje od poprzednich cz??ci tytu?u. Nie, ?eby by?a odkrywcza czy rewolucyjna, nic z tych rzeczy. Po prostu producent zdecydowa?, ?e ju? nadszed? ten czas, ktry dotyka wielu bohaterw filmw, ksi??ek i gier - czas, w ktrym rzuca si? w choler? idea?y i opuszcza ciep?? posadk? w firmie. Czas prywaty i zemsty. Ubisoft (wesp? z Gameloftem) zapragn?li nada? Samowi nieco bardziej ludzki wymiar, wi?c postawili go przed faktem ?mierci crki. Ale, zaraz, zaraz! To wci?? jest "Tom Clancy's Splinter Cell", z naciskiem na nazwisko Clancy'ego, wi?c ostatecznie li?niemy i obowi?zkowych teorii spiskowych, a akcja momentami b?dzie przypomina?a kontrolowany chaos. Tak przedstawiona sytuacja ma prawo si? podoba?, i cho? osobi?cie mierzi mnie hollywoodzki g?os twardziela, nie sposb odmwi? aktorom zaanga?owania, zwroty akcji i dialogi mog? si? podoba?, fani szeroko poj?tej sensacji b?d? zadowoleni. 

System rozgrywki polega na swobodnej kamerze, o pozycji ktrej decyduje sam gracz. Musz? przyzna?, ?e takie "konsolowe" rozwi?zanie zdecydowanie dobrze si? sprawdzi?o w tytule, prowadzenie bohatera jest bardzo przyjemne, zw?aszcza ?e zadbano o mo?liwo?? zmiany kamery nawet podczas ruchu. Do sterowania Fisherem s?u?y klasyczna ga?ka, po drugiej stronie ekranu mamy natomiast kilka guzikw odpowiedzialnych za r?ne czynno?ci: fire, drugi fire zmieniaj?cy znaczenie wzgl?dem akcji oraz tryb dok?adnego celowania. Poruszanie celownikiem jest niezwykle intuicyjne, co wi?cej kursor ma przyjemny zwyczaj lekkiego samodzielnego naprowadzania si? na cel i trzymania go, co bardzo si? przydaje w licznych momentach, w ktrych przeciwnikw jest wielu. Ogranicza to chaos, czyni?c rozgrywk? jednocze?nie wybuchow?, pe?n? akcji, ale mimo to wci?? mo?na prawie w pe?ni kontrolowa? wydarzenia na ekranie. 

Sam posiada kilka charakterystycznych dla siebie cech, u?atwiaj?cych mu codzienn? prac?. Przede wszystkim odnajdziemy tu wiele miejsc idealnie nadaj?cych si? do ukrycia, przykucni?cia, co pozwoli odetchn?? i zaplanowa? kolejne ruchy. Aby to uczyni? wystarczy klikn?? przycisk, pojawiaj?cy si? wtedy, gdy taka akcja jest mo?liwa. Sam niezale?nie od odleg?o?ci dokona efektownego w?lizgu, bezb??dnie l?duj?c w miejscu przeznaczenia. W ten sposb mo?na przeby? wiele kolejnych metrw, od barykady do barykady, zza os?ony zdejmuj?c kolejnych obwiesi. Warto te? wspomnie?, i? Fisher sam decyduje jak nale?y si? zachowa? w niektrych momentach. B?d?c nieco dalej od przeciwnikw biegnie przed siebie, ale po zbli?eniu do przeciwnika samodzielnie zaczyna i?? wolniej, skrada si?. Zdecydowanie dobry pomys?, nie psuje klimatu, wszyscy wszak wiemy, i? Fisher nawet biegn?? ha?asu nie czyni, lata praktyki, tak?e moment przej?cia z biegu w spacer jest bardzo naturalny. 

Jako ?e "Conviction" to przede wszystkim gra akcji, z rzadka tylko wymagaj?ca skradania si?, dodano tu kilka przydatnych dla strzelanin motyww, odbieraj?c z kolei niektre zb?dne w takim systemie. Nie ma sensu marzy? o przenoszeniu cia?, uk?adaniu ich w ciemnych zau?kach - wrogowie po otrzymaniu ciosw po prostu znikaj?. Lekko psuje klimat fakt, i? cz?sto inni przeciwnicy widza le??cych nim ci znikn? i nie wszczynaj? alarmu. Mamy za to dodatki takie jak: chwytanie gagatka za fraki i zrobienie z niego ?ywej (tylko do czasu) tarczy, jest mo?liwo?? szybkiej eliminacji kilku oponentw w dogodnych dla takich zagra? momentach (np. nag?e wej?cie do pomieszczenia). Fisher w momencie, gdy zostanie zauwa?ony (co jest cz?ste, a nawet wr?cz na miejscu) pozostawia po sobie przezroczystego klona siebie samego, jest to zaznaczenie miejsca, od ktrego wrogowie b?d? przeszukiwa? okolic?. Przydaje si? to do szybkiego przygotowania zasadzki, niestety zagranie wykorzystywane jest do?? rzadko, wrogowie maj? krtk? pami?? i cz?sto nim dojd? na miejsce zniech?caj? si? i powracaj? na poprzednie pozycje. 

Grafika w grze zas?uguje przewa?nie na pochwa?y, cho? przyda?oby si? wi?cej elementw otoczenia, ktre mo?na zniszczy?. Poustawiane w hotelach na Malcie ogromne dzbany i tym podobne przedmioty a? si? prosz? o popsucie, doda?oby to przyjemnego efektu. Otoczenie, jest bardzo dopracowane, zbudowane z dba?o?ci? o szczeg?y typowe dla serii: plansze przypominaj? swego rodzaju labirynty, gdzie najkrtsza droga zawsze z jakiego? powodu jest zablokowana (barykada z samochodw, zbyt wiele nie daj?cych si? zniszczy? latarni), nale?y szuka? innej drogi, wspina? si? po rynnach, skaka? po dachach, przechodzi? przez czyje? mieszkania... I taka sytuacja ma miejsce niezale?nie od obszaru, na ktrym toczy si? akcja, czy to Europa, czy Bliski Wschd, droga zawsze jest pokr?cona. 

Do postaci nie mo?na si? przyczepi?, zarwno ich ruchy, jak i kszta?t s? bardzo realistyczne, podobnie same twarze, posiadaj?ce w?asny wyraz, dzi?ki czemu buduj?ce bardzo "osobisty" klimat. Uczucie towarzysz?ce przes?uchaniu tego, ktry jest bezpo?rednio odpowiedzialny za tragiczne wydarzenia z ostatnich miesi?cy ?ycia Sama jest niezwykle przyjemne. 

Pewnym problemem jest fakt, ?e wiele konstrukcji ukazuje si? stopniowo, wraz z przesuwaniem akcji. Nie da si? ukry?, ?e widok gwia?dzistego nieba, nagle zamieniaj?cego si? w ska??, ktra pojawia si? powoli z prawej do lewej strony, wraz z kolejnymi krokami Fishera, mo?e wywo?a? lekki niesmak. C?, nie mo?na mie? wszystkiego: w?a?nie dzi?ki takim zabiegom gra jest niezwykle p?ynna, nie znajdziemy tu ?adnych spowolnie?. Co? za co?, jak zwykle. 

Zupe?nie inn? kwesti? s? gigantyczne napisy informuj?ce o celu Sama. Ogromna wskazwka mwi?ca o konieczno?ci udania si? do hotelu, wypisana na budynku naprzeciwko jest paskudna, znacznie lepiej sprawi? by si? klasyczny zestaw zebranych gdzie? w menu zada?. Pewnym problemem lekko niszcz?cym klimat s? dialogi, ktre nagle z mwionych zamieniaj? si? w pisane, jakby tych kilka kolejnych s?w mia?o zagrozi? aktorom czy stabilno?ci tytu?u. Rozumiem ide?, ale kto? powinien zadba? o lepszy wybr na przechodzenie z jednych w drugie. 

"Splinter Cell: Conviction" w wersji na Androida jest czym?, do czego my, fani gier mobilnych, nie jeste?my przyzwyczajeni. Seria w wersjach JAVA czy nawet na konsol? GameBoy Advance nie przygotowuje na pe?n? akcji rozgrywk?, ktra panuje tutaj. Jednak taka po prostu jest ostatnia cz??? sagi, zatem na ograniczenie elementw stealth narzeka? za bardzo nie wypada. A jako gra akcji prezentuje si? zdecydowanie powy?ej przeci?tnej, mimo kilku niedopracowa? oferuj?c jednak przyzwoit? zabaw?, gdzie trup ?ciele si? g?sto, a Sam Fisher ma zawsze ostatnie s?owo.

Wymagania:

  • Android 2.1+

 

 

Aby mc pobiera? pliki musisz by? zalogowany!

Related Articles:

Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: