piątek Lis 17


Death Worm [2.1+]

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Gry
 

W produkcji firmy PlayCreak wcielamy si? w przeogromnego robala, który co rusz wyskakuje na powierzchni? ziemi, aby zjada? ludzi, samochody, samoloty, a nawet statki kosmiczne. Wszystko dzi?ki zbieranemu do?wiadczeniu i licznym ulepszeniom, jakim nasze monstrum jest poddawane. Popatrzcie zreszt? sami, jak gra prezentuje si? w akcji.

 

Twórcy przygotowali 45 poziomów w trzech ró?nych lokacjach. Ca?o?? uzupe?niaj? dwa tryby rozgrywki (kampania oraz survival), w których mo?na sterowa? trzema ró?nymi typami robaków. U?ytkownicy telefonów z Androidem na pok?adzie z pewno?ci? doceni? równie?  statystyki wraz z osi?gni?ciami z us?ugi Open Feint.

 

 

Aby móc pobiera? pliki musisz by? zalogowany!

Related Articles:

Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: