piątek Lis 17


Pinball HD [2.2+] - Poprawiona wersja

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Gry
 
Je?li par?na?cie lat temu, równie? wy potrafili?cie wymieni? ka?d? lu?n? gotówk? na ?etony, by móc je wrzuci? w odm?ty mechanizmów sto?u do Pinballa (po polsku – podobno – Flippera) i poprawi? za pomoc? pojedynczej kulki rekord znajomego, który zu?y? na jego ustanowienie ca?e kieszonkowe – mamy co? dla was. 

Ci jednak, którzy spe?ni? powy?sze warunki, mog? liczy? na kawa? naprawd? solidnej rozgrywki w towarzystwie prawdziwie miodnej oprawy graficznej, ?adniejszej ni? we wcze?niej opisywanej przez nas grze Pinball Yeah!. Do dyspozycji gracza oddane zostaj? trzy sto?y ró?ni?ca si? wystrojem, muzyk?, lokalizacj? i zestawem misji. Standardowo kamera umieszczona jest na tyle daleko od sto?u, ?e jest on widoczny w ca?o?ci – je?li jednak kto? martwi si?, ?e nie b?dzie móg? dojrze? na ekranie swoich cennych, metalowych kulek – obrót ekranu o 90 stopni (do pionu) spowoduje zmian? perspektywy na bli?sz?, pod??aj?c? za gwiazd? przedstawienia – kulistym kawa?kiem bli?ej nieokre?lonego stopu. Co interesuj?ce, Pinball HD oferuje obs?ug? efektów stereoskopowych 3D; jednak wbrew obecnym trendom, nie b?dzie do nich potrzebny ekran 3D (jak w Nintendo 3DS, lub LG Optimus 3D), a jedynie okulary do ogl?dania anaglifów – czyli takie z kolorowymi szkie?kami. Spodziewamy si?, ?e efekt ich u?ycia b?dzie – powiedzmy sobie – niezbyt powalaj?cy.

 

?ród?o:  gogamers.pl

 

Aby móc pobiera? pliki musisz by? zalogowany!

Related Articles:

Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: