piątek Lis 17


Reckless Getaway [1.5+]

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Gry
 
Getaway - druga gra z serii Reckless - u?ywa tego samego silnika fizycznych zniszcze?, który znasz z Reckless Racing. Gnaj wzd?u? ekranu na z?amanie karku, manewruj na dwóch ko?ach i postaraj si? nie przewróci?, kiedy lawirujesz mi?dzy policyjnymi wozami b?d? siejesz totaln? demolk? i niszczysz wszystko, co wpadnie ci pod ko?a.

Nie kupuj tej gry, je?li chcesz przetestowa? kolejny symulator. Getaway utrzymano w lekkiej konwencji, musisz wybaczy? jej pewne niedorzeczno?ci. Sterowanie samochodem jest bardzo proste, nie ma tu przycisków odpowiadaj?cych za przy?pieszenie, b?d? hamulec, jedynie dwa klawisze odpowiedzialne za skr?canie. Do tego dochodzi opcja kontrolowania nachylenia, jest nawet u?yteczna, ale hamuje twój post?p.

Je?li ju? o post?pie mowa: aby odblokowa? kolejn? grup? torów, musisz zdoby? odpowiedni? liczb? gwiazdek. Aby je zebra?, trzeba zgromadzi? mnóstwo punktów, b?d? monet porozrzucanych po torze. Wywracaj radiowozy, niszcz ogrodzenia, wypychaj inne pojazdy z drogi i wyskakuj wysoko w powietrze. Ale uwa?aj! Nie jeste? nietykalny. Je?li zniszczysz swój samochód (wbicie si? w cystern? pe?n? paliwa to nasz ulubiony sposób na autodestrukcj?), stracisz jedn? z czterech gwiazdek, jakie mo?esz zdoby? na danym torze, a gdy wypadniesz z drogi - stracisz punkty, które trudno b?dzie ci odrobi?.

 

Gwiazdki s? bardzo cenne i trudne do zdobycia. Musisz naprawd? postara? si?, aby zdoby? wszystkie. Je?li dopiero zaczynasz przygod? z Reckless Getaway, nawet nie marz o tym, ?e zdob?dziesz wi?cej ni? dwie na poziom. Zanim znajdziesz wszystkie ukryte objazdy, skocznie i schowane monety, minie bardzo du?o czasu.

Grze nie towarzyszy ?aden scenariusz - ot, uciekasz przed policj?, p?dzisz przed siebie i nie pozwalasz si? z?apa?. A przy okazji demolujesz wszystko wokó?.

 

 

Aby móc pobiera? pliki musisz by? zalogowany!

Related Articles:

Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: