piątek Lis 17


Muffin Knight [2.1+]

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Gry
 
Angry Mob Games, producent gry Guerrilla Bob, opublikowa? nowy tytu?, który ju? wkrótce mo?e by? prawdziwym hitem. Muffin Knight ma do tego wszelkie predyspozycje.

 Gra polega na ratowaniu pojawiaj?cych si? stworków przed ich wypadni?ciem z mapy. Ratowanie – s?owo u?yte troch? na wyrost, bo mo?na to zrobi? tylko przez zabicie ich… A sposobów na to jest ca?e mnóstwo, bo ka?da posta? w grze dysponuje unikalnymi umiej?tno?ciami.

Gr? rozpoczynamy rycerzem, magiem, gnomem i ?ucznikiem. Zmiana postaci nast?puje po zjedzeniu babeczki, która pojawia si? w losowych miejscach mapy. I nie, nie mo?na sta? tylko na najwy?szej platformie i zabija? co si? tylko pojawi – babeczki te? trzeba zbiera?. Ca?a czwórka dysponuje broni? d?ugodystansow?, jednak strzelba gnoma b?dzie skuteczna tylko na krótkich odleg?o?ciach.

Podczas rozgrywki zdobywamy punkty do?wiadczenia, a po ka?dym poziomie mo?emy wzmocni? jedn? z postaci – gwiazdki poprawiaj? jej umiej?tno?ci. Rozwój 4 postaci to ?aden problem, ale z czasem b?dzie ich przybywa?, a? w ko?cu zgromadzimy weso?? 15. I pami?tajcie – trzeba b?dzie u?ywa? wszystkich, bo po zjedzeniu wypieku babci nie wiadomo na co trafimy. Gdy pojawi? si? jednoro?ec i zobaczy?em jego tajn? bro?, to od razu uda?em si? po now? babeczk? ;)

Tryb jednoosobowy uzupe?nia multiplayer, w którym mo?na si? zmierzy? ze swoimi znajomymi – posiadaczami smartfonów i tabletów pracuj?cych pod kontrol? iOS i Android. ?wietna bajkowa grafika 2,5D, idealnie dobrana oprawa d?wi?kowa, a gameplay – mistrzostwo.

 

 

Aby móc pobiera? pliki musisz by? zalogowany!

Related Articles:

Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: