piątek Lis 17


Instalacja aplikacji

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Poradnik
 

Sposób 1 (naj?atwiejszy): installAPK

 1. Pobieramy i instalujemy program: installAPK.
 2. Je?li ju? wyposa?ymy w niego nasz komputer z Windowsem na pok?adzie, to wszystkie pliki .APK znajduj?ce si? na dysku otrzymaj? ikonk? Androida. Wówczas dwukrotne klikni?cie takiego pliku spowoduje rozpocz?cie instalacji programu bezpo?rednio na pod??czonym do komputera Androidzie. 
 3. Gdy podczas próby instalacji APK pojawi si? komunikat prosz?cy o sterowniki USB, nale?y wskaza? te znajduj?ce si? pod tym adresem.

 

Sposób 2: Menad?er plików

 1. Z marketu ?ci?gamy aplikacje do zarz?dzania plikami na telefonie (np. Astro File Manager lub Root Explorer).
 2. Wchodzimy w ustawienia telefonu (przycisk MENU -> Ustawienia) nast?pnie przechodzimy do zak?adki aplikacje i zaznaczamy: Nieznane ?ród?a.
 3. Kopiujemy na karte SD aplikacje w formacie .apk.
 4. Odmontowujemy kart? SD.
 5. Uruchamiamy mened?er plików i przechodzimy do folderu, do którego skopiowali?my nasz? aplikacj?.
 6. Uruchamiamy j? i naszym oczom ukazuj? si? dwie opcj? do wyboru.
 7. Przyciskamy: Instaluj.

 

Sposób 3: U?ycie SDK Android'a

 1. Pobieramy SDK ze strony Android'a:
Android SDK (~22MB)
 1. Rozpakujemy go na dysk systemowy (np. C:\SDK) i pod??czamy nasz telefon kablem USB do komputera.
 2. Przechodzimy do Panelu Sterowania. Nast?pnie uruchamiany System przechodzimy do zak?adki Zaawansowane i klikamy na Zmienne ?rodowiskowe.
 3. Tam szukamy zmiennej path, edytujemy j? i na ko?cu po ?redniku dopisujemy ?cie?k? do naszego folderu tools w SDK (np C:\SDK\tools).
 4. Przechodzimy w ustawieniach telefonu : Aplikacje -> Programowanie i w??czamy Debugowanie USB.
 5. Z paczki SDK instalujemy sterowniki do Android'a (Panel Sterowania -> System ->Mened?er Urz?dze? -> adb -> Aktualizuj sterownik).
 6. Z menu Start uruchamiamy cmd i za pomoc? komendy CD przechodzimy do folderu, w którym mamy zlokalizowany plik apk.
 7. Wpisujemy komend?, która zainstaluje wybran? aplikacje:
 • ADB INSTALL [nazwaaplikacji].apk
 • ADB INSTALL -R [nazwaaplikacji].apk - je?li ??dana aplikacja jest ju? zainstalowana w telefonie i chcemy j? zaktualizowa?
 • ADB INSTALL -L [nazwaaplikacji].apk - je?li powy?sze metody nie pomagaj?, nale?y usun?? aplikacj? z telefonu i zainstalowa? wpisuj?c t? komend?


 

 


Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: