piątek Lis 17


Transfer plikw przez WiFi

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Poradnik
Nie ma si? co oszukiwa?. Tranfer plików przez WiFi pomi?dzy komputerem i telefonem to naj?atwiejszy sposób na wymian? plików. Postaram si? nakre?li? ten proces.

1. Instalujemy program WebSharing na telefonie.
2. W??czamy program i klikamy "Start".
3. Uruchamiamy przegl?dark? internetow? na komputerze i wpisujemy w polu adresu url, który podaje nam aplikacja, np. 192.168.44.223:8000 
4. W oknie przegl?darki uka?? si? nam si? wszystkie pliki z telefonu. Teraz mo?emy pobiera?, uploadowa? pliki na telefon  oraz korzysta? z innych opcji, które oferuje nam WebSharing.


Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: