piątek Lis 17


Wpisany przez Administrator poniedziałek, 16 maja 2011 10:43
Odtwarzacze plikw multimedialnych
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

 
Rekomendowany przez SHOUTcast program do wyszukiwania, przegl?dania, zarz?dzania, dodawania i ods?uchiwania internetowych stacji radiowych SHOUTcast.

 

 

Więcej: DroidLive Player [1.5+]

 
Wpisany przez Administrator piątek, 29 kwietnia 2011 16:15
Odtwarzacze plikw multimedialnych
Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 
Od pewnego czasu zacz?? mnie denerwowa? brak equalizera w systemowym odtwarzaczu muzyki. Przeszukuj?c market i testuj?c ró?norakie aplikacje, natkn??em si? na PlayerPro i musz? stwierdzi?, ?e jest idealny! Nie b?d? wymienia? i opisywa? ka?dej funkcji jak? oferuje ten odtwarzacz, bo zaj??o by to par? stron.

Najwa?niejsze funkcje:

 •  Przegl?danie plików muzycznych wed?ug albumu, wykonawców, gatunków, utworów, listy odtwarzania, folderów i wykonawców.
 •  Automatycznie pobiera ok?adki, zdj?cia artysty i gatunku, a na ?yczenie równie? tekst s?uchanego utworu.
 •  11 ró?nych skórek.
 •  2 ró?ne uk?ady siatki i listy.
 •  Mo?liwo?? czytania i pisania recenzji albumów.
 •  Equalizer
 •  Statystyki Muzyka i inteligentne listy odtwarzania: oceny, Play / skip liczy, ostatnio odtwarzane, ostatnio dodane.
 •  Import / eksport i ocenianej muzyki: Songbird, WMP, Winamp itp.
 •  Wyboru folderu muzyki.
 •  Wybór 2 widgetów na ekranie odblokowania oraz wiele opcji dostosowywania 
 •  Wybór 5 ró?nych widgetów na ekranie g?ównym (4x1, 2x2, 3x3, 4x4, 4x2).
 • ... i wiele innych funkcji do odkrycia!

Equalizer standardowo nie jest dost?pny. Aby cieszy? si? jego pe?n? funkcjonalno?ci? po instalacji playera dodatkowo musimy zainstalowa? wtyczk? PlayerPro DSP pack (link poni?ej) i j? aktywowa?.

 

 

Więcej: PlayerPro [2.0+]

Wpisany przez Frostbourn czwartek, 07 kwietnia 2011 20:47
Odtwarzacze plikw multimedialnych
Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 
Par? dni temu wyciek?a wersja testowa odtwarzacza muzyki z Androida Honeycomb (3.0). Nie wyró?nia si? on niczym specjalnym, poza tym ?e ?adnie wygl?da. Wiele osób pewnie b?dzie narzeka? na brak equalizera, ale uwa?am ?e jednak warto go przetestowa? i podzieli? si? uwagami na jego temat.

 

 

 

Więcej: Odtwarzacz muzyki z Honeycomb'a [2.2+]

Wpisany przez Frostbourn sobota, 02 kwietnia 2011 18:34
Odtwarzacze plikw multimedialnych
Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 
Kolejny odtwarzacz multimedialny na Androida. Jako?ci? dorównuje RockPlayer'owi. Wed?ug mnie bardzo dobry. Ciekawostk? programu jest mo?liwo?? blokowania ekranu podczas ogl?dania.

Opis producenta: 

Najlepszy odtwarzacz wideo na Androida! Ogl?danie ?adnych wideo w telefonie i bez konwersji, zawsze i wsz?dzie.

Najlepsze do?wiadczenia zwi?zane z odtwarzaniem i jako?ci?.
Wsparcie prawie wszystkich formatów wideo.
Wsparcie napisów srt, ass, saa, mkv, mp4, mov.
Obs?uga wielu strumieni audio i wielu napisów.

 

 

Więcej: MoboPlayer [1.6+]

Wpisany przez Administrator piątek, 04 marca 2011 11:16
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 
mVideoPlayer to jeden z lepszych zast?pczych odtwarzaczy plików video na Android'a jaki kiedykolwiek u?ywa?em. Posiada wiele przydatnych funkcji, przejrzysty, czytelny interfejs oraz intuicyjne sterowanie. Co ciekawe program posiada wiele wbudowanych udogodnie?, m.in.:

 • przeszukuje baz? opensubstitles.org w poszukiwaniu interesuj?cych nas napisów, ?ci?ga je i dopasowuje do pliku video w mniej ni? 10 sekund
 • wy?wietla bibliotek? filmów wraz z miniaturowymi plakatami, które na nasze ?yczenie równie? mo?e pobra? z sieci
 • wy?wietla szybko i dok?adnie opisy filmów z imdb.com
 • dodatkowo odczas odtwarzania plików video, program wy?wietla na ekranie pozioma na?adowania baterii i aktualn? godzin?

Ok, wszystko pi?knie ?adnie, ale pewnie zastanawiacie si? jakie formaty plików ob?uguje mVideoPlayer. Otó?, jak twierdzi autor aplikacji odtwarza ona wszystkie typy plików, które s? obs?ugiwane przez dany telefon. Tzn. je?li aplikacja na Twoim telefonie nie otwiera pliku z rozsze?eniem MKV to znaczy, ?e Twój telefon nie obs?uguje tego formatu i niestety musisz po?egna? si? z jego odtworzeniem. U mnie osobi?cie bez problemu otwiera? rmvb i avi, wi?cej nie testowa?em.

Jak wcze?niej wspomnia?em aplikacja posiada równie? wsparcie dla zewn?trznych napisów w nast?puj?cych formatach: 

 • SubRip (. SRT)
 • Alpha Station Sub (. Ssa)
 • Advanced Sub Station Alpha (. Ass)
 • MPL2 (.mpl / .txt)
 • MicroDVD (sub / .txt)
 • SubViewer2.0 (. Sub)
 • PowerDivX (.psb / .txt)
 • TMPlayer (. Txt)
 • SAMI (.smi / .sami)

Podsumowuj?c mVideoPlayer to bardzo interesuj?ca pozycja oferuj?ca wiele dodatkowych opcji do dostrojenia, tak aby idealnie dopasowa? j? do w?asnych potrzeb. Osobi?cie program przypad? mi bardzo do gustu i od dzi? do ogl?dania filmów na moim smartphonie b?d? u?ywa? tylko jego.

 

 

 

Więcej: mVideoPlayer

Strona 1 z 3


Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: