piątek Lis 17


Przegl?darki internetowe

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 27 grudnia 2010 16:13
Przegl?darki internetowe
Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

 
Mozilla postanowi?a sprawi? posiadaczom Androidw prezent ?wi?teczny w postaci kolejnej bety przegl?darki Firefox. Interfejs aplikacji zosta? od?wie?ony, pojawi?o si? kilka nowych ficzerw i zmniejszy?a si? paczka instalacyjna. Co jeszcze oferuje trzecia beta Firefoxa dla Androida?


Oto ca?a lista zmian podana przez sam? Mozill?:

 • paczka instalacyjna z 17 MB zmniejszy?a si? do 13 MB;
 • lepsze wsparcie dla androidowych klawiatur, zarwno tych ekranowych, jak i fizycznych;
 • nowe menu;
 • usuni?to b??d, ktry wywala? Firefoxa podczas otwierania linku z innej aplikacji;
 • wdro?ono mechanizm pobierania plikw;
 • pojawi?a si? opcja zapisywania stron jako pliki .PDF;
 • od teraz mo?na ogl?da? wideo na pe?nym ekranie;
 • ulepszono odtwarzanie d?wi?ku w przegl?darce;
 • pojawi?a si? opcja kopiowania/wklejania w polu adresu;
 • mo?na przegl?da? rekomendowane dodatki z poziomu mened?era dodatkw.
   

Wymagania:

 • Android 2.1+ 

 

Więcej: Firefox

 
Wpisany przez Glazio piątek, 17 grudnia 2010 20:17
Przegl?darki internetowe
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

 

 
Dzisiaj przedstawi? wam bardzo niedocenian? w ?wiecie Androida, a szkoda bo jedn? z lepszych, przegl?dark? internetow? - xScope. Co oferuje? W standardzie s? obs?uga Flash Playera i JavaScript, menad?er otwartych okienek, Speed Dial, mo?liwo?? szybkiego udost?pniania stron internetowych i pobierania filmikw z serwisu YouTube.

Z interesuj?cych funkcji programu warto zwrci? uwag? na mo?liwo?? p?ynnego przybli?ania/oddalania ekranu przy u?yciu jednego palca. Oczywi?cie, mo?liwe jest tak?e korzystanie z pinch to zoom. Co wi?cej, w programie mo?na korzysta? z motyww, ktre zmieniaj? jego wygl?d.

Wymagania:

 • Android 2.0+

 

 

 

Więcej: xScope 6.35

Wpisany przez Administrator środa, 01 grudnia 2010 16:09
Przegl?darki internetowe
Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

 
Na Androida, przegl?darek jest od groma. Opera mini i mobile, wkrtce firefox, teraz chrome lite. I powstaj? dalej – z wieloma funkcjami, ktre maj? pomc nam w nawigacji po stronach www. Wi?c czym Miren Browser si? wyr?nia, po?rd takiej konkurencji? Dla mnie osobi?cie wygl?da jak przegl?darka z PC – na grze widzimy zak?adki, ni?ej pasek adresu i wyszukiwark?. Najbardziej przypomina mi Chrome (ze wzgl?du na kolory). Je?eli jednak cenimy sobie przegl?danie stron bez tych narz?dzi, to dost?pny jest dla nas ma?y przycisk, ktry chowa wy?ej wymienione dodatki. Sprytne.
Jest te? akcent z Opery – przy pustej karcie, pokazuj? nam si? ulubione strony, historia, opcje.

Z androidowego Chrome Lite, Miren zapo?yczy? obs?ug? Flash 10. Niema tutaj o czym pisa? – jest i dzia?a.
Podobnie z multitouch, czyli przybli?aniem (ale to ju? standard).

Z ciekawszych opcji, jest synchronizacja zak?adek…  Tak jakby… Da si? je eksportowa? i importowa? a dodatkowo, grupowa? w foldery.

 

?rd?o: mojdroid.pl

 
 

Więcej: Miren Browser

Wpisany przez bubel czwartek, 11 listopada 2010 12:59
Przegl?darki internetowe
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

 
W porwnaniu z innymi przegl?darkami Opera Mobile zwi?ksza szybko?? ?adowania si? stron oraz oferuje p?ynniejsze przewijanie i zoom. Szybkie wybieranie (kolejna innowacja Opery) zapewnia szybki dost?p do ulubionych stron, a menad?er hase? pozwala zapisywa? has?a dost?powe w pami?ci telefonu. Dodatkowo u?ytkownicy Opery Mobile mog? korzysta? przy s?abszym po??czeniu z Opery Turbo, ktra kompresuje dane o maksymalnie 80%, zapewniaj?c wi?ksz? szybko?? otwierania si? stron (Mobile dzia?a wtedy tak samo, jak klient Opera Mini).

 

Funkcje Opery 10.1 beta dla Androida:

 • ?atwe zarz?dzanie kartami dzi?ki ich wizualizacji
 • Silnik renderuj?cy Opera Presto, znany z Opery dla komputerw, korzystaj?cy z przyspieszania sprz?towego, co znacznie zwi?ksza
 • Opera Link, umo?liwiaj?ca synchronizacj? danych pomi?dzy urz?dzeniami
 • Mo?liwo?? ustawienia Opery Mobile jako domy?lnej przegl?darki
 • Wsparcie dla geolokacji
 • Wsparcie dla SVG
 • Pe?ny reflow przy powi?kszaniu
 • Niestety, brak obs?ugi Adobe Flash

Przegl?darka dost?pna jest rwnie? w polskiej wersji j?zykowej. Przypominamy, ?e to wersja beta, a zatem nieuko?czony produkt, ktry mo?e wci?? sprawia? k?opoty.

Przegl?darki Opera Mobile nie nale?y myli? z Oper? Mini. Pierwsza aplikacja to pe?noprawna przegl?darka, druga jest klientem ?aduj?cym skompresowane przez serwer Opery strony, przez co zu?ywa bardzo niewiele zasobw i odbiera z sieci niewielk? ilo?? danych (kosztem nieco gorszej funkcjonalno?ci witryn). Tryb turbo w Operze Mobile, po w??czeniu, „zamienia j?” w Oper? Mini.


 

 

Więcej: Opera Mobile 10.1

Wpisany przez Administrator wtorek, 21 września 2010 11:41
Przegl?darki internetowe
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

 
W Markecie pojawi?a si? nowa wersja przegl?darki Dolphin. Aplikacja zosta?a wydana pod tajemnicz? nazw? HD, jak narazie w wersji 3.0.

Przegl?darka jest ciekaw? alternatyw? dla domy?lnie zainstalowanej przegl?darki. Posiada dodatki, ktre mo?na pobra? z marketu. Dolphin Browser HD obs?uguje rwnie? r?ne motywy, ktre zmieniaj? wygl?d naszej przegl?darki.

Szybko?ci? nie odbiega od innych konkurencyjnych aplikacji. Du?ym plusem s? widoczne karty. Pomagaj? one na szybsze poruszanie si? po przegl?danych stronach. Inn? funkcj?, ktra mo?e zainteresowa? u?ytkownikw jest mo?liwo?? pobierania filmw z Youtube. Pozosta?e opcje s? standardowe, ktre by?y stosowane w poprzednich wersjach. Czyli: obs?uga gestw i prze??czanie mi?dzy widokiem mobilnym, a desktopowym stron.

Nowa przegl?darka sprawia naprawd? bardzo dobre wra?enie. Przekonajcie si? sami. Poni?ej filmik z prezentacj? nowego produktu:

 

?rd?o: fandroid.pl

 

 

Strona 1 z 2


Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: