piątek Lis 17


Miren Browser

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Przegl?darki internetowe
 

 
Na Androida, przegl?darek jest od groma. Opera mini i mobile, wkrtce firefox, teraz chrome lite. I powstaj? dalej – z wieloma funkcjami, ktre maj? pomc nam w nawigacji po stronach www. Wi?c czym Miren Browser si? wyr?nia, po?rd takiej konkurencji? Dla mnie osobi?cie wygl?da jak przegl?darka z PC – na grze widzimy zak?adki, ni?ej pasek adresu i wyszukiwark?. Najbardziej przypomina mi Chrome (ze wzgl?du na kolory). Je?eli jednak cenimy sobie przegl?danie stron bez tych narz?dzi, to dost?pny jest dla nas ma?y przycisk, ktry chowa wy?ej wymienione dodatki. Sprytne.
Jest te? akcent z Opery – przy pustej karcie, pokazuj? nam si? ulubione strony, historia, opcje.

Z androidowego Chrome Lite, Miren zapo?yczy? obs?ug? Flash 10. Niema tutaj o czym pisa? – jest i dzia?a.
Podobnie z multitouch, czyli przybli?aniem (ale to ju? standard).

Z ciekawszych opcji, jest synchronizacja zak?adek…  Tak jakby… Da si? je eksportowa? i importowa? a dodatkowo, grupowa? w foldery.

 

?rd?o: mojdroid.pl

 
 

Aby mc pobiera? pliki musisz by? zalogowany! 

 


Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: