piątek Lis 17


GMote

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Zarz?dzanie plikami
 

 
Gmote to pilot do komputera dzia?aj?cy przez sie? WiFi (podobno przez 3G tez lecz nie prbowa?em)

Po zainstalowaniu poni?szych aplikacji do naszej dyspozycji jest pilot ktry umo?liwi nam:

  • Korzystanie z podstawowych opcji przy ogl?daniu filmu (stop, play, volume)
  • U?ywa? ekranu telefonu jako TouchPad
  • Przegl?da? strony internetowe na komputerze z poziomu telefonu.
  • Przegl?da? i uruchamia? filmy, mp3, zdj?cia itp. znajduj?ce si? na dysku komputera (Mo?na je otworzy? na komputerze i na telefonie je?li plik jest obs?ugiwany)  


GmoteGmoteGmote

 

 

 

 {xtypo_download} GMote {/xtypo_download}
Opis Instalacji:

1. Pobieramy aplikacje i instalujemy j? na telefonie.

2. Pobieramy serwer na komputer i instalujemy, gdy ju? jest zainstalowany na komputerze uruchamiamy aplikacje w telefonie.

3. Serwer powinien zosta? wykryty automatycznie, nalezy go wybra?.

www.gmote.org/server

 


Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: