piątek Lis 17


Najlepsze tanie tablety

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail


Je?li rozgl?dasz si? za tabletem, który zapewni Ci najwy?sz? jako?? wirtualnej rozrywki, pomo?e organizowa? dzie? i zdobywa? wiedz?, warto zastanowi? si? nad kupnem którego? z ni?ej wymienionych modeli. Jaki wybra? tablet?


Samsung Galaxy Note 10.1 - Zestawienie nie mo?e si? obej?? bez modelu Samsunga. Galaxy Note 10.1 cala to tablet bez zb?dnych udziwnie?, który oferuje dodatkowo ?wietnie dzia?aj?ce piórko. Pozwala na przyk?ad na realizowanie pasji rysownika lub malarza, gdy? ekran rozpoznaje nacisk. Ekran ma rozdzielczo?? 1280 na 800 pikseli, co przy du?ej przek?tnej nie zachwyca. Co ciekawe, tablet mo?na u?ywa? jako pilot oraz smartfon. Wyposa?ono go w autorski procesor Samsunga Exynos Quad 1.4 GHz, 2 GB RAM oraz du?? bateri?. Najbardziej wielozadaniowy sprz?t w zestawieniu.

Sony Xperia Z - Tablety Sony posiadaj? rewelacyjny, surowy design. Xperia Z zachwyca wodoodporno?ci? – który inny tablet mo?esz zabra? do wanny? Xperia Z to tak?e wysoka jako?? wykonania oraz do?? mocne parametry. Posiada rozdzielczo?? 1920 na 1200 pikseli, procesor Snapdragon S4 Pro i 2 GB Ram. Bez problemu skorzystamy z wi?kszo?ci technologii ??czno?ci, a wiele osób porównuje go z Apple iPad 4 pod wzgl?dem jako?ci wykonania.

Tanie dobre tablety

Google Nexus 10 - Google pokonuje tablet Sony ekranem o znacznie wi?kszej rozdzielczo?ci – 2560 na 1600 pikseli wygl?da znakomicie. Zabezpieczono go szk?em Gorilla Glass. Tablet ma wystarczaj?co du?o mocy, by dzia?a? bez zacinania si? nawet na filmach i podczas grania. Pami?? na dane wynosi 16 GB lub 32 GB, tablet wyró?nia si? te? czasem dzia?ania po jednym ?adowaniu baterii. Nie bez znaczenia jest tak?e znakomity design.

LG G Pad 8.3 - LG przez d?u?szy czas nie mia?o ?adnego ciekawego tabletu. W roku 2013 pojawi? si? mocny akcent – LG G Pad 8.3 cala. Wype?nia on luk? mi?dzy tabletami 7 cali oraz 10 cali, dlatego znalaz? wielu nabywców. Posiada znakomit? bateri?. Mo?na go po??czy? ze smartfonem LG za pomoc? funkcji Qpair oraz obs?ugiwa? go za pomoc? tych samych gestów, co smartfon. Jako?? obudowy jest wysoka, gdy? firma zdecydowa?a si? na wykonanie tabletu prawie wy??cznie ze szk?a oraz metalu. Wy?wietlacz ma rozdzielczo?? 1920 na 1200 pikseli, jednak niektórym osobom brakuje mocnego pod?wietlenia. Jego procesor to S4 Pro.

Apple iPad Air. - Apple to firma, która spopularyzowa?a u?ywanie tabletów. Nowy Apple iPad posiada wy?wietlacz 9.7 cala oraz niezwykle smuk?? budow?. U?ytkownikom podoba si? ?wietna jako?? d?wi?ku ze s?uchawek oraz wydajno?? podzespo?ów. Nie mo?na w nim rozszerzy? pami?ci, a wbudowana wynosi 16 GB lub 32 Gb. Brakuje mu kilku opcji, takich jak odtwarzanie filmów w niektórych kodekach oraz dobrej jako?ci zdj?? przy gorszym ?wietle. Wy?wietlacz Retina posiada rozdzielczo?? 1536 na 2048 pikseli. Dlaczego urz?dzenie znajduje si? na naszej li?cie tak wysoko? Firma Apple budzi najwi?ksze emocje na rynku urz?dze? mobilnych.

Tanie tablety z androidem

Bardzo dobrze prezentuj? si? tak?e tablety z serii Samsung Galaxy Tab zarówno pierwsza wersja jak i Galaxy Tab 2, zarówno pod wzgl?dem cenowym jak i pod wzgl?dem parametrów, tak wi?c warto rozwa?y? zakup tabletu z tej serii.


Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: