piątek Lis 17


Itching Thumb efektowny multitasking

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Programy
 

 
Itching Thumb jest u?ytecznym i ?adnie wygl?daj?cym programem do zarz?dzania otwartymi aplikacjami, ktry zosta? napisany dla platformy systemowej Android OS. Twrcy tej aplikacji testowali j? na telefonie HTC HD2.

Multitasking w tym wypadku jest wzorowany na systemie operacyjnym webOS. Wszystkie otwarte aplikacje widzimy w pomniejszonych okienkach na pulpicie g?wnym. Mo?emy swobodnie prze??cza? si? mi?dzy nimi. Aby zamkn??, ktry? z procesw, wystarczy przeci?gn?? okienko do grnej kraw?dzi.

Prostota, u?yteczno?? oraz ?adna grafik? -- tak w du?ym skrcie mo?na opisa? Itching Thumb. Aplikacja jednak ma par? problemw, jest to dopiero beta (wersja 4), wi?c mo?e nie dzia?a?. Je?li nie odpali si? za pierwszym razem, sprbujcie zrestartowa? telefon, mo?e pomc. Zach?cam jednak do testowania aplikacji, bo z tego co wida? na filmiku, to nowy poziom multitaskingu!

 

 

 

 

 

Aplikcja jest darmowa i mo?na pobra? j? z marketu skanuj?c poni?szy kod:

 

 


Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: