piątek Lis 17


Screen Off and Lock [2.2+]

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Programy
 
Screen Off and Lock pozwala, aby jednym klikni?ciem wy??czy? ekran i zablokowa? urz?dzenia bez dotykania przycisku zasilania. Oferuje mas? ciekawych animacji blokady (m.in. tak porz?dany przez wiele osób efekt "starego telewizora") oraz efekty dzwi?kowe podczas zablokowania i odblokowania telefonu.

Uwagi autora:

1. Zanim b?dzie mo?na odinstalowa? aplikacj?, nale?y przej?? do strony ustawie? i klikn?? przycisk "Remove administrator device"
2. Umieszczenie skrótu w notyfikacji nie równa temu, ?e ??aplikacja dzia?a w tle. To jest po prostu skrót wskazuj?cy bezpo?rednio do aplikacji.
3. Dla tych, którzy nie mog? zobaczy? na ekranie animacji blokady - upewnij si?, ?e wybrano opcj? "Wszystkie animacje" w "Ustawienia > Animacje".

Poni?ej filmik prezentuj?cy mo?liow?ci aplikacji:

 

 

 

Aby móc pobiera? pliki musisz by? zalogowany!

Related Articles:

Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: