piątek Lis 17


Paper Camera [2.1+]

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Programy
 
Paper Camera to nowa aplikacja dla urz?dze? z systemem Android, umo?liwiaj?ca obrobienie fotografii w stylu komiksowym czy kreskówkowym.

Chcieliby?cie zobaczy? swój dom, swoj? ulic? czy swoj? rodzin? jako postacie z kreskówek i komiksów? Teraz jest to mo?liwe do osi?gni?cia w prosty sposób za spraw? aplikacji Paper Camera. Co wi?cej, mo?emy nie tylko nak?ada? efekty po zrobieniu zdj?cia, ale równie? posi?kowa? si? podgl?dem w czasie rzeczywistym. Do dyspozycji mamy nast?puj?ce efekty:

  • Cartoon (manga style);
  • Sketch up;
  • Acquarello (watercolor);
  • Old Half tone;
  • Neon crayons;
  • Dirty pencil;
  • Old comic book;
  • 20's Noir.

W przysz?o?ci przewidywane s? aktualizacje, które obejm? ponad dwadzie?cia dodatkowych filtrów.

 

 

 

Aby móc pobiera? pliki musisz by? zalogowany!

Related Articles:

Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: