piątek Lis 17


Quickoffice Connect Suite 4.0.12 [2.0+]

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Edytory plikw tekstowych
 
Quickoffice jest pierwszym i jedynym pe?ni funkcjonalnym pakietem biurowym Microsoft ® Office na Android'a, który pozwala na przegl?danie i edycj? plików Microsoft ® Word, Excel i PowerPoint. Mened?er plików oferuje mo?liwo?? zdalnego dost?pu, przesy?anie, wspó?dzielenie i zarz?dzanie plikami na zdalnych pami?ciach, w tym dostawców us?ug Google Docs ®, Dropbox, Box.net, i MobileMe. 

Funkcj?:
    • Przegl?danie plików Microsoft ® Office 97-2008 (DOC, DOCX, XLS, xlsx, PPT, pptx)
    • ?atwy mobilny dost?p do us?ug zdalnego przechowywania Google Docs ®, Dropbox, Box.net, i MobileMe
    • Dost?p i zarz?dzanie narz?dziami e-mail z najbardziej popularnych formatów plików w mened?erze plików
    • Przegl?danie plików PDF
    • Zapisywanie plików na zdalnych pami?ciach, przechowywanie plików lokalnie na urz?dzeniu lub na karcie SD

 

 

  Aby móc pobiera? pliki musisz by? zalogowany!

Related Articles:

Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: