piątek Lis 17


PlayerPro [2.0+]

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Odtwarzacze plikw multimedialnych
 
Od pewnego czasu zacz?? mnie denerwowa? brak equalizera w systemowym odtwarzaczu muzyki. Przeszukuj?c market i testuj?c ró?norakie aplikacje, natkn??em si? na PlayerPro i musz? stwierdzi?, ?e jest idealny! Nie b?d? wymienia? i opisywa? ka?dej funkcji jak? oferuje ten odtwarzacz, bo zaj??o by to par? stron.

Najwa?niejsze funkcje:

 •  Przegl?danie plików muzycznych wed?ug albumu, wykonawców, gatunków, utworów, listy odtwarzania, folderów i wykonawców.
 •  Automatycznie pobiera ok?adki, zdj?cia artysty i gatunku, a na ?yczenie równie? tekst s?uchanego utworu.
 •  11 ró?nych skórek.
 •  2 ró?ne uk?ady siatki i listy.
 •  Mo?liwo?? czytania i pisania recenzji albumów.
 •  Equalizer
 •  Statystyki Muzyka i inteligentne listy odtwarzania: oceny, Play / skip liczy, ostatnio odtwarzane, ostatnio dodane.
 •  Import / eksport i ocenianej muzyki: Songbird, WMP, Winamp itp.
 •  Wyboru folderu muzyki.
 •  Wybór 2 widgetów na ekranie odblokowania oraz wiele opcji dostosowywania 
 •  Wybór 5 ró?nych widgetów na ekranie g?ównym (4x1, 2x2, 3x3, 4x4, 4x2).
 • ... i wiele innych funkcji do odkrycia!

Equalizer standardowo nie jest dost?pny. Aby cieszy? si? jego pe?n? funkcjonalno?ci? po instalacji playera dodatkowo musimy zainstalowa? wtyczk? PlayerPro DSP pack (link poni?ej) i j? aktywowa?.

 

 

  Aby móc pobiera? pliki musisz by? zalogowany!

Related Articles:

Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: