piątek Lis 17


Adobe Photoshop Express

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Programy
 
Android w standardzie nie oferuje edycji fotografii. Jedynie co mo?na z ni? zrobi? to lekko przyci?? i ewentualnie ustawi? jako t?o lub zdj?cie kontaktu. To bardzo ma?o.

Na szcz??cie te braki mo?na wype?ni? aplikacj? z marketu – w tym przypadku od Adobe. Producenta Photoshopa.

Na pocz?tek nie oczekujcie, ?e wersja mobilna b?dzie 1:1 tak zaawansowana jak ta na PC.

W mobilnej wersji znajdziemy to co przydatne i potrzebne. W?rd funkcji znajdziemy m.in. przycinanie zdj??, zmian? kontrastu, obrt, przewrt, ekspozcyj?, saturacj?, barwienie, zmian? na czarno-bia?e, zmian? kontrastu oraz jasno?ci, czy rozmycie.
Dost?pne s? tak?e efekty, dost?pne w osobnej kategorii. W ?rd nich jest popularne PoP, Vignette blur, Warm vintage, Rainbow, White Glow oraz Soft black&white. Nie s? to jakie? specjalnie zaawansowane efekty, niestety…

Obrazy s? wczytywane z naszej galerii, nie zale?nie od wersji androida. Je?eli wi?c nie ma jaki? zdj?? w galerii lub mamy je ukryte, to nie znajdziemy go te? w tej aplikacji.

Do plusw tej aplikacji mo?na doliczy? jeszcze mo?liwo?? uploadowania zdj?? na konto www.photoshop.com. Przydatne, je?eli kto? korzysta.

 

 

 

alt

 


Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: