piątek Lis 17


SD Increase - Przy?pieszanie karty SD [1.6+]

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Programy
 
SD Increase to program do przy?pieszania dzia?ania karty SD. W moim przypadku zmiana nie by?a zbyt du?a, ale jednak by?a. Do poprawnego dzia?ania aplikacji wymagany jest root. Nie przesadzajcie z warto?ciami, gdy? mo?e to negatywnie wp?yn?? na kart?. Jak podaje producent optymalna liczba to 2048.

Niektórzy pewnie zapytaj?, jak sprawdzi? jak szybka jest teraz nasza pami??. I tutaj z pomoc? przychodzi nam program SD Tools. Wszystkie niezbedne aplikacji do pobrania u do?u strony.

 

 

  Aby móc pobiera? pliki musisz by? zalogowany!

Related Articles:

Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: